Sizin için en uygun çözümü birlikte bulalım

Diyosoftware Hizmet Sözleşmesi

DiyoSoftware Bilişim Hizmetleri(Diyosoftware olarak anılacaktır) ve/veya Diyosoftware web Sitesi(www.Diyosoftware.com) tarafından hizmet alarak bu sözleşmedeki koşulların tamamını kabul etmiş bulunacaksınız. Söz konusu şartları okumamanızdan veya okuduğunuz halde bunlara uygun davranmamanızdan kaynaklanabilecek her türlü maddi/manevi zarara ilişkin talebinizden Diyosoftware, bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Diyosoftware'in yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir cezai ve hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.

Diyosoftware, dilediği zaman, bu sözleşmeyi, tek taraflı olarak önceden haber vermeksizin güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Diyosoftware Web Sitesi'nde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiç bir şekilde Diyosoftware tarafından garanti edilmemektedir. Diyosoftware web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Diyosoftware'in hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

Diyosoftware'den hizmet almadan önce bu sözleşmedeki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve Diyosoftware'e ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak sunulacağı Teandşyı tarafından beyan ve işbu Diyosoftware Web Sitesi'ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.

Güncelleme Tarihi: 10.07.20231.) Ödeme

Diyosoftware'den hizmet aldığınız sürece, aldığınız hizmetin bedelini Diyosoftware'e ödemeyi kabul ediyorsunuz. Aldığınız hizmeti iptal etmediğiniz sürece hizmet yenilenmeye devam edecek ve alacağınız hizmet için fatura oluşturulacaktır. Hizmet almaya devam etmek istemiyorsanız en az 30 gün öncesinden iptal etmek istediğinizi belirtmelisiniz, böylece isteğinize göre gün sonunda veya bedelini ödediğiniz süre sonrasında hizmetiniz iptal edilecektir.

Hizmet iptali, müşteri panelinizden yapılmalıdır. İptal etme işlemleri için Diyosoftware web sitesi üzerinden veyatta Diyosoftware resmi iletişim bağlantıları üzerinden bilgilendirme yapılması gerekmektedir.

30 gün öncesinden iptal edilmediği taktirde ödemesi yapılmayan hesaplar için Diyosoftware, yasal yollarla ücreti temin etme hakkına sahiptir.

Diyosoftware'den hizmet aldığınız sürece, ödeme bilgilerinizin güncel olmasını sağlama ve faturalarınızı zamanında ödeme sorumluluğunuz bulunmaktadır. Fatura zamanında ödenmediği taktirde, Diyosoftware hizmetlerinde son ödeme gününde ödeme yapılmadığı taktirde, hesaplarınız anında sonlandırılacaktır. Bu hususta doğabilecek maddi/manevi zararlardan ve oluşabilecek veri kayıplarından Diyosoftware hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diyosoftware, artan masrafları ve bu hizmeti sunmak için ödediği bedel arttığı sürece ürünlerin fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Diyosoftware, satın aldığınız yazılım,yazılım lisansları,trafik ve benzeri kaynakların, satın alınan miktardan daha fazla kullanılması halinde, kullanılan kaynakların bedelini sizden talep edecektir. Böyle bir durumda, gerekli ücreti, itiraz etmeksizin, talep edilen süre içerisinde ödeme sorumluluğunuz bulunmaktadır. Ödenmediği taktirde, hesabınız geri ödeme yapılmaksızın sonlandırılacak ve bu hususta oluşacak maddi/manevi zararlardan ve veri kayıplarından Diyosoftware sorumlu olmayacaktır.

Diyosoftware'in bilgisi ve/veya izni dışında, ödeme kanalları kullanılarak yapılan ücreti geri çekme(dispute, chargeback vb..) durumlarında, Diyosoftware'ya verilen bütün maddi ve manevi zararları karşılamak sizin sorumluluğunuzdur.

2.) Yedekleme ve Veri Kaybı
Hizmetlerimizi kullanırken bütün verilerinizin sorumluluğu size aittir. Diyosoftware, yedekleme hizmetini size bir kolaylık olması için sunar, yedekler konusunda kesinlikle garanti vermez. Diyosoftware, herhangi bir nedenle yaşayabileceğiniz veri kayıplarından kesinlikle sorumlu tutulamaz.

3.) Hizmet İptali ve Geri Ödeme
Diyosoftware, haber vererek veya haber vermeksizin herhangi bir hizmeti, geri ödeme yapmaksızın veya kısmi geri ödeme yaparak, sebep göstermeksizin, istediği zaman sonlandırma hakkını saklı tutar.

Herhangi bir çalışanımıza hakarette bulunmak/kaba davranışlar sergilemek, hesabınızın/aldığınız hizmetin/hizmetlerin askıya alınmasına/sonlandırılmasına sebebiyet verecektir. Böyle bir durumda, herhangi bir iade yapılmaksızın üyeliğiniz sonlandırılacak ve sözleşme feshedilecektir.

Diyosoftware’den hizmet aldığınız taktirde, Diyosoftware veya çalışanları aleyhine ticari itibarı zedeleyici her türlü yorum, davranış, ilan, afiş, yazı, söz gibi fiillerden kaçınacağınızı taahhüt etmektesiniz. Aksine bir davranış halinde, maddi-manevi tazmin yükümlülüğü altında olduğunuzu ve bu durumda açılacak bütün davalarda Kocaeli Mahkemelerinin ve İcra dairelerinin yetkili olduğunu kabul ediyorsunuz.

Diyosoftware’den hizmet aldığınız taktirde, yazılım size özel olarak lisanslandığı için herhangi bir şekilde iade talep edemezsiniz.

Ücreti ödenmiş hizmetler için, hizmet süresi dolmadan hizmetin iptal edilmesi halinde(hizmet sözleşmesine aykırı kullanım, kullanıcı isteği vb.. sebeplerle) hizmet ücretinin tamamının veya kullanılmayan sürenin ücretinin iadesi yapılmayacaktır. Hesabınızda bulunan krediyi bizden alabileceğiniz hizmetler için kullanabilirsiniz fakat erken sonlandırılacak hizmetler için iade yapılmayacak veya hesabınıza kredi eklenmeyecektir.

14.) Fiyat Değişimi
Satın aldığınız hizmet için, satın aldığınız hizmet süresi boyunca, ek bir özellik satın almadığınız sürece veya size izin verilen limitlerin dışında kullanım yapmadığınız sürece, sizden ek bir ücret talep edilmeyecektir. Diyosoftware, hizmet süresi bitiminde fiyatları değiştirme ve yeni fiyatlandırmayla hizmet yenileme hakkını saklı tutar.

5.) Zararı Karşılama
Diyosoftware'den hizmet alarak, Diyosoftware'i herhangi bir şekilde zarara uğratmayacağınızı, herhangi bir maddi/manevi zarar vermeyeceğinizi kabul ediyor ve verilen herhangi bir maddi/manevi zararı karşılayacağınızı taahhüt ediyorsunuz.

6.) Yasal Zorunluluklar
Diyosoftware'den hizmet alarak, Diyosoftware'e herhangi bir yasal yükümlülük vermemeyi kabul ediyorsunuz. Böyle bir durumda, bütün mahkeme ve avukat masraflarını talep edilen süre içinde karşılayacağınızı taahhüt ediyorsunuz.

7.) Feragat
Diyosoftware, işlerinizin görebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Diyosoftware, verdiği hizmet/hizmetler konusunda hiçbir garanti sunmamaktadır. Bunlara Diyosoftware ve herhangi bir Diyosoftware görevlisinin sebep olacağı veri kayıpları, gecikmeler, kesilmeler, hatalı bilgi teslimatı da dahildir. Oluşabilecek bir hack olayında verilerinizin/bilgilerinizin 3. kişilerce elde edilmesi durumunda Diyosoftware sorumluluk kabul etmeyecektir.

8.) Yasal Bilgi Verme
Diyosoftware, gerekli durumlarda yasal merciilere talep edilen her bilgiyi vermek zorundadır. Bu bilgiler, gerekli durumlarda, size ait özel bilgiler de olabilir.

9.) Satılan Ürünler
Diyosoftware, sattığı tüm ürünlerde sistemin çalışması ve yazılımın korunması adına eğer gerekli ise API hizmetleri kullanır. Bu API hizmetleri sistemin çalışması adına müşterilerden bazı işlem bilgileri isteyebilir Diyosoftware hizmetlerinin herhangi birini kullanan müşteri bu bilgileri yazılım aracılığıyla API hizmetlerine göndermesi gereklidir.

İzin verilmeyen eylemler:
  1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na aykırı kullanım sergilemek.
  2. Lisanslı yazılımlarımızın lisanslarını kırmayı hedefleme, çalışmak.
  3. Markamıza ait ürünleri kopyalamak, yaptırmak veyatta buna alt yapı hazırlamak.
  4. Lisans sunucularımıza, load balancer sunucularımıza veyatta diğer sunucularımıza zararlı trafik gönderimi veyatta bunu çabalamak.
  5. Mesai saatleri dışarsında Diyosoftware ekibinden destek talep etme.
  6. Diyosoftware web sitesine, hizmetlerine dolaylı veyatta doğrudan zarar vermeyi hedefleme veyatta markayı zedeleyeci haraketler.
  7. vCenter, VMWare kaynaklı oluşabilecek sorunlardan Diyosoftware markasına zarar verme.