Sizin için en uygun çözümü birlikte bulalım

DiyoVM Kurulumunda Sırasıyla Hangi Adımları İzlemeliyim?

İşletim sistemi:
 • Windows 2008
 • Windows 2012
 • Windows 2016
 • Windows 2019
 • Windows 2022
 • Windows XP
 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows 10
 • Windows 11
İşletim sistemi sürümü:
İşletim sisteminin tedarik bağlantısırepo.teamdiyo.com | Kendi işletim sisteminizi oluşturmak için buraya tıklayınız

DiyoVM Üzerinden "Şablon Yönetimi" sekmesi üzerinden "Script" kısmı için oluşturulmuş olan yapılandırma kodları aşağıdaki şekildedir.
 • Kod Türü: Kurulum
 • Kod Yüklenecek Konum: c:\\setup.bat
 • Çalıştırılıcak Program: cmd.exe
 • Çalıştırılıcak Komut: /c c:\\setup.bat
 • Kod;
PHP Kod:
@echo off
SET iplist
={iplist}
SET iplist=%iplist:-= %
FOR /
"skip=2 tokens=3*" %%a in ('netsh int show int') do (
 
netsh interface ip set address "%%b" dhcp
 
FOR %%i in (%iplist%) DO (
 FOR /
"tokens=1,2,3 delims=x" %%x in ("%%i") do ( 
 if 
not defined foo (
 
set foo=%%b
 netsh int ip set address 
"%%b" static %%%%%%y
 
) else (
 
netsh int ip add address "%%b" %%%%%%y SkipAsSource=True
 
)
 )
 )
)
echo list 
volume C:\disk.txt
for /"skip=8 tokens=2,3" %%a in ('diskpart /s C:\disk.txt') do (
  if %%b==(
    echo select volume %%C:\disk.txt & echo extend >> C:\disk.txt
    diskpart 
/s C:\disk.txt
  
)
)
wmic computersystem where name="%computername%" call rename name="{hostname}"
net user administrator {password}
del C:\disk.txt
del C
:\setup.bat 


 • Kod Türü: Şifre Değiştirme
 • Kod Yüklenecek Konum: (Boş bırakın)
 • Çalıştırılıcak Program: cmd.exe
 • Çalıştırılıcak Komut: /S /C net user administrator {password}
 • Kod: (Boş bırakın)

 • Kod Türü: IP Adresi
 • Kod Yüklenecek Konum: c:\\ipaddress.bat
 • Çalıştırılıcak Program: cmd.exe
 • Çalıştırılıcak Komut: /c c:\\ipaddress.bat
 • Kod;
PHP Kod:
@echo off
SET iplist
={iplist}
SET iplist=%iplist:-= %
netsh interface ip reset
FOR /"skip=2 tokens=3*" %%a in ('netsh int show int') do ( 
    FOR %%i in (%iplist%) DO (
        FOR /"tokens=1,2,3 delims=x" %%x in ("%%i") do ( 
            if not defined foo (
                set foo=%%b
                netsh int ip set address 
"%%b" %%%%%%y
            
)
            else(
                netsh int ipv4 add address "%%b" %%%%%%y SkipAsSource=True
            
)
        )
    )
)
del C:\ipaddress.bat